Menu

CJ WORX Bangkok won 2 Grand Prix plus 9 awards and earn Independent agency of the year in Adfest 2017

Categories

CJ WORX Bangkok won 2 Grand Prix plus 9 awards and earn Independent agency of the year in Adfest 2017

https://hilight.kapook.com/view/150963

CJ WORX สร้างชื่อให้ประเทศไทย คว้า 2 Grande และอีก 9 รางวัล ขึ้นแท่นผู้นำเอเชียในฐานะ Independent agency of the year

Adfest งานประกวดโฆษณาระดับนานาชาติที่มีประเทศเข้าร่วมจาก เอเชีย แปซิฟิค ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง มีผลงานเข้าร่วมมากกว่า 3,000 ผลงาน ระดับรางวัลเรียงจาก Bronze Silver และ Gold แต่มีรางวัลหนึ่งที่ถูกเลือกให้สูงกว่า Gold คือ Grande ซึ่งจะมีได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้นในแต่ละหมวด (Category) ผลงาน The unusual football field ที่ทำโดย CJ WORX และ AP Thailand เป็นผลงานเดียวในงานที่ได้รับถึง 2 Grande ซึ่งหายากมากที่งานเดียวจะได้รับถึง 2 รางวัลสูงสุดพร้อมๆกัน และยังเป็นเอเจนซี่ไทยรายเดียวที่ได้รับถึง 2 Grande ในงานนี้

adfest8
ซีเจเวิร์ค กับผลงานที่โดนใจกรรมการได้คว้าไป 11 รางวัล
Independent agency of the year
Grande design award
Grande media award
1 Gold outdoor guerrilla marketing award
1 branded content award
1 Silver Ambient award
5 Finalist awards
ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ สนามฟุตบอลทรงแปลกๆ “The Unusual Football Field Project” จากลูกค้า AP Thailand https://www.youtube.com/watch?v=OonCSSNe-kw&t=1s
.
.
.

THAILAND'S LARGEST INDEPENDENT ADVERTISING AGENCY

© CJ WORX GROUP. All rights reserved. 2018

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!